Правова регламентація наказного провадження: історія та зарубіжний досвід

Автор(и)

  • Алеся Пальона Національний університет «Чернігівська політехніка», Ukraine

Ключові слова:

судовий наказ, наказне провадження, спрощене провадження електронне наказне провадження, господарський процес

Анотація

У статті розглядається питання правової регламентації наказного провадження в історичній ретроспективі, за українським та зарубіжним законодавством. Наказне провадження є універсальною правовою процедурою при розгляді справ у зарубіжних країнах, прототипом наказного провадження була видача преторського інтердикту. У судовій практиці зарубіжних країн застосовуються дві моделі наказного провадження: документарна та бездокументарна. Можливим напрямком подальшого розвитку інституту наказного провадження у вітчизняному господарському процесі пропонується запровадження електронного наказного провадження, що вже апробовано за кордоном.

Біографія автора

Алеся Пальона , Національний університет «Чернігівська політехніка»

Студентка 2 курсу освітнього ступеня «бакалавр», юридичний факультет

Посилання

Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 № 1798-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text

Бутирська І. Наказне провадження у господарському судочинстві. Право України. 2020. № 7. С. 98-109.

Грубiнко А.В. Iсторiя держави i права зарубiжних кpaїн та римське право: навчальний посібник. Тернопiль: Видавництво ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 2019. 38

Вербіцька М. В. Наказне провадження у цивільному процесі України. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право, міжнародне приватне право. Львів. 2011. 231 с.

Рекомендація R (81) 7 Комітету міністрів державам-членам стосовно шляхів полегшення доступу до правосуддя від 14.05.1981. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_133

EC Regulation # 861/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 establishing a European Small Claims Procedure. Official Journal of the European Union. 2007. L. 199/1.

Нестерцова-Собакарь О.В., Свистак Ю.В. Правове регулювання інституту наказного провадження: зарубіжний досвід та вітчизняні особливості. Науковий вісник ДДУВС. 2017. № 3. С. 140-148

Іванов О.О. Спрощене провадження: зарубіжний досвід. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. № 3. 2021. С. 10-15.

Sujecki B. The German Electronic Order for Payment Procedure. Digital Evidence and Electronic Signature Law Review. 2007. 51-55. URL: https://journals.sas.ac.uk/deeslr/article/view/1799/1736.

Джепа Ю.А. Поняття та особливості наказного провадження за Господарським процесуальним кодексом України. Науковий вісник публічного та приватного права. Випуск 3, том 1, 2018. С. 66-70.

Іванюта Н. Особливості господарсько-процесуальної форми у судочинстві. Правові новели. 2018. № 4. С. 301-307.

Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження електронного наказного провадження у цивільному та господарському судочинстві № 3769 від 14.01.2016. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57662

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-21

Як цитувати

Пальона , А. (2023). Правова регламентація наказного провадження: історія та зарубіжний досвід. Aктуальні проблеми юридичної науки та практики, (1 (7), 33–37. вилучено із http://aplsp.stu.cn.ua/article/view/277550

Номер

Розділ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО