Про журнал

Галузь та проблематика

У журналі публікуються результати наукових досліджень з широкого кола питань розвитку юридичної  науки, реформування українського та зарубіжного законодавства, практики його застосування. Для наукових і науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів юридичних вищих навчальних закладів, юристів-практиків.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

ISSN 2415-3095

Періодичність: 1 раз на рік

Мова видання: українська, російська,англійська

Засновник: ЧНТУ

Головний редактор: Остапенко Людмила Анатоліївна

Заступник головного редактора: Пузирний Вячеслав Феодосійович

Відповідальний секретар: Апанасенко Катерина Іванівна

Телефон: (04622)72-40-77

E-mail: L66ostapenko@gmail.com