Особливості тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій при зґвалтуванні

Автор(и)

  • Іван Осипенко Національний університет «Чернігівська політехніка», Ukraine
  • Катерина Щербак Національний університет «Чернігівська політехніка», Ukraine

Ключові слова:

слідчі (розшукові) дії, зґвалтування, огляд, допит, пред’явлення особи або речей

Анотація

У статті досліджуються особливості тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій при зґвалтуванні. Проаналізовано особливості кожного виду слідчих (розшукових) дій та їх роль у розслідуванні зґвалтувань. Розслідування даної категорії кримінальних правопорушень залежить від ефективної та детальної роботи слідчого, який у своїй діяльності керується вимогами процесуального законодавства України.

Біографії авторів

Іван Осипенко, Національний університет «Чернігівська політехніка»

cтарший викладач кафедри кримінального права та правосуддя

Катерина Щербак, Національний університет «Чернігівська політехніка»

студентка І курсу освітнього ступеня «магістр», юридичний факультет

Посилання

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text.

Офіс Генерального прокурора URL: https://www.gp.gov.ua.

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.

Кушпіт В. П, Малиновська А. В. Проведення окремих слідчих (розшукових) дій у розслідуванні зґвалтування. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 3. С. 320-322.

Рябоконь В. В., Шиканов В. И. Организация и тактика повторных следственных действий. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1985. 94 с.

Криміналістика: підручник / В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель / за ред. проф. В. Ю. Шепітька. Харків: Право, 2008. 464 с.

Шмерецький Є. Є. Психологічні особливості допиту потерпілих від зґвалтувань. Юридична психологія. 2016. № 2. С. 118–126.

Шевчук В. М. Розслідування зґвалтувань. Криміналістика: підручник: у 2 т. Харків, 2019. Т. 2. Розд. 3. С. 46–65.

Матюшкова Т. П. Тактичні прийоми подолання бар’єрів спілкування при допиті. Криміналістика ХХІ століття: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Харків: Право, 2010. 832 с.

Коновалова В. О., Шепітько В. Ю. Юридична психологія: підручник 2-ге вид., перероб. і допов. Харків : Право, 2008. 240 с.

Тертишник В. М. Науково-практичний коментар до Кримінальнопроцесуального кодексу України. Київ : А.С.К., 2007. 1056 с.

Симоненко Н. О. Розслідування зґвалтування минулих років. Київ, 2018. 285 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-21

Як цитувати

Осипенко, . І., & Щербак, . К. (2023). Особливості тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій при зґвалтуванні. Aктуальні проблеми юридичної науки та практики, (1 (7), 43–48. вилучено із http://aplsp.stu.cn.ua/article/view/277542

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО. КРИМІНОЛОГІЯ