Відповідність проекту стратегії реформування пенітенціарної системи до 2026 року вимогам міжнародних стандартів ООН та оновленої редакції Європейських пенітенціарних правил 2020 р.

Автор(и)

Ключові слова:

Європейські пенітенціарні правила, Мінімальні стандартні правила, ув'язнені, ООН, персонал

Анотація

Оновлення у 2020 р. змісту Європейських пенітенціарних правил поставило перед наукою кримінально-виконавчого права досить складні завдання, необхідність вирішення яких буде одним із найбільш переконливих аргументів на користь того висновку, що Україна дотримується взятих на себе міжнародно-правових зобов'язань. Актуальним завданням дослідження є порівняльно-правовий аналіз діючих Європейських пенітенціарних правил з редакцією, що раніше діяла, і чинними Мінімальними стандартними правилами поводження з ув'язненими ООН (Правилами Мандели) 2015 р.

Біографії авторів

Ігор Іваньков , Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та правосуддя

Олег Іваньков

кандидат юридичних наук, начальник юридичної служби військової частини 3041

Посилання

Про схвалення Стратегії реформування пенітенціарної системи до 2026 року та затвердження плану заходів на 2022 - 2024 роки щодо її реалізації: проект Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2021 р. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/NT4596.html (дата звернення: 14.02.2022 р.)

Кодекс поведінки посадових осіб із підтримання правопорядку: Резолюція № 34/169 Генеральної Асамблеї ООН від 17 грудня 1979 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_282#Text (дата звернення: 14.02.2022 р.)

Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы): Резолюция Генеральной Ассамблеи 70/175, приложение, принятая 17 декабря 2015 г. URL: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/ Nelson_Mandela_Rules-R-ebook.pdf (дата звернення: 14.01.2022).

Про Європейські пенітенціарні правила. Рекомендація Rec (2006) 2 - Rev Комітету міністрів державам-членам (прийнята Комітетом міністрів 11 січня 2006 р. на 952-м засіданні заступників міністрів, переглянута і доповнена Комітетом міністрів 1 липня 2020 р. на 1380-му засіданні заступників міністрів). URL : https://search.coe.int/cm/Pages/ result_details.aspx?ObjectId=09000016809ee581 (дата звернення: 11.12.2021).

Денис Малюська. Стратегія реформування пенітенціарної системи – як «дороговказ» до створення ефективної системи виконання кримінальних покарань. URL : https://minjust.gov.ua/news/ministry/denis-malyuska-strategiya-reformuvannya-penitentsiarnoi-sistemi-yak-dorogovkaz-do-stvorennya-efektivnoi-sistemi-vikonannya-kriminalnih-pokaran?fbclid=IwAR0KCG_x9DtxcPZ9fWtc0OuTrKafEIAl600ev9hREdushkTsYy9eyv9xkHI (дата звернення: 11.02.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-21

Як цитувати

Іваньков , І., & Іваньков , О. (2023). Відповідність проекту стратегії реформування пенітенціарної системи до 2026 року вимогам міжнародних стандартів ООН та оновленої редакції Європейських пенітенціарних правил 2020 р. Aктуальні проблеми юридичної науки та практики, (1 (7), 38–42. вилучено із http://aplsp.stu.cn.ua/article/view/277540

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО. КРИМІНОЛОГІЯ