Порівняльна характеристика дистанційної та надомної зайнятості працівників в Україні

Автор(и)

  • Валентина Литвиненко Національний університет «Чернігівська політехніка», Ukraine http://orcid.org/0000-0003-4206-0266
  • Наталія Крес Національний університет «Чернігівська політехніка», Ukraine

Ключові слова:

зайнятість, дистанційна зайнятість, надомна зайнятість, форма організації праці, трудовий договір про надомну роботу, трудовий договір про дистанційну роботу

Анотація

Стаття присвячена проведенню порівняльної характеристики дистанційної та надомної зайнятості в Україні згідно з чинним трудовим законодавством. У дослідженні проаналізовано та порівняно особливості дистанційної та надомної праці, які належать до найперспективніших форм нестандартної зайнятості працівників в Україні. Також визначено основні критерії їх розмежування.

Біографії авторів

Валентина Литвиненко , Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри публічного та приватного права

Наталія Крес , Національний університет «Чернігівська політехніка»

студентка ІІІ курсу освітнього ступеня «бакалавр», юридичний факультет

Посилання

Положение об условиях труда надомников: постановление Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС 29.09.1981 № 275/17-99. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0275400-81#Text (дата звернення: 30.11.2021).

Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні : Закон України від 21 березня 1991 року № 875-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#Text (дата звернення: 30.11.2021)

Дощенко А. В. Розвиток дистанційної зайнятості як складова трансформації соціально-трудової сфери. Ринок праці та зайнятість населення. 2014. № 4. С. 21-25.

Стасів О. Особливості правового регулювання дистанційної праці в Україні. Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze. 2021. № 12. С. 127- 140.

Герасименко О. О., Щетініна Л. В., Рудакова С. Г. Дистанційна зайнятість: сучасні тренди в організації та оплати праці. Бізнес Інформ. 2017. № 11. С. 233-239.

Кодекс законів про працю України : Закон від 23.07.1996. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text (дата звернення 25.10.2021).

Гулевич О. Трансформація зайнятості у сфері послуг під впливом розвитку інформаційних технологій. Зайнятість населення та безробіття. 2010. № 2. С. 10-13.

Про охорону праці : Закон України від 14.10.1992 № 49. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12#Text (дата звернення 25.10.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-21

Як цитувати

Литвиненко , В., & Крес , Н. (2023). Порівняльна характеристика дистанційної та надомної зайнятості працівників в Україні. Aктуальні проблеми юридичної науки та практики, (1 (7), 21–26. вилучено із http://aplsp.stu.cn.ua/article/view/277534