Проблеми адміністративної відповідальності за порушення карантинних обмежень

Автор(и)

  • Лілія Шестак Національний університет «Чернігівська політехніка», Ukraine http://orcid.org/0000-0003-4958-0838
  • Вікторія Канаєва Національний університет «Чернігівська політехніка», Ukraine

Ключові слова:

карантин, пандемія, COVID-19, адміністративна відповідальність, адміністративне правопорушення

Анотація

У статті здійснено аналіз особливостей та проблем застосування статті 443 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Порушення правил щодо карантину людей»; досліджено окремі проблеми практики притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення правил щодо карантину людей та шляхи удосконалення врегулювання зазначеної сфери суспільних відносин.

Біографії авторів

Лілія Шестак, Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри публічного та приватного права

Вікторія Канаєва, Національний університет «Чернігівська політехніка»

студентка ІІ курсу освітнього ступеня «магістр», юридичний факультет

Посилання

Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 07.12.1984 № 8073-Х у редакції від 26.11.2021. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show /80731-10 (дата звернення 04.12.2021 року).

Про захист населення від інфекційних хвороб: Закон України від 6 квітня 2000 р. №1645-III у редакції від 16.06.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14 (дата звернення 04.12.2021 року).

Про внесення зміни до Переліку особливо небезпечних, небезпечних інфекційних та паразитарних хвороб людини і носійства збудників цих хвороб, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 1995 р. №133: наказ Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2020 р. №521. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0521282-20#Text (дата звернення 04.12.2021 року)

Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2: постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. №211. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-%D0%BF#Text (дата звернення 04.12.2021 року).

Маслова Я. І. Адміністративна відповідальність за порушення карантинних заходів в умовах пандемії коронавірусної інфекції / Я. І. Маслова // Правове життя сучасної України : у 3 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 15 трав. 2020 р.) / відп. ред. М. Р. Аракелян. – Одеса : Гельветика, 2020. – Т. 2. – С. 52-54. URL: https://hdl.handle.net/11300/12708.

Єдиний державний реєстр судових рішень.. URL:https://reyestr.court.gov.ua/ (дата звернення: 23.11.2021 року)

Логвиненко В.Б. Проблеми нормативно-правового забезпечення протидії COVID-19 органами національної поліції. № 2 (2020): Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права. URL: https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2020.2.8

Малозначні правопорушення: Вознесенським міськрайонним судом Миколаївської області узагальнено практику за перше півріччя 2018 року: архів новин. Судова влада України. URL: https://ics.gov.ua/archive/528126/ (дата звернення 04.12.2021 року).

Пилипів Р., Тимчишин А. Адміністративна відповідальність за порушення правил щодо карантину людей: проблеми та перспективи. Юридичний вісник. 2020. № 3. URL: https://doi.org/10.32837/yuv.v0i3.1937

Богдан Б. В. Юридична відповідальність за порушення заходів щодо запобігання інфекційним хворобам. Актуальні проблеми держави і права. 2020. № 86. URL: https://doi.org/10.32837/apdp.v0i86.2400

Про затвердження ДБН В.2.2-9:2018 Громадські будинки та споруди. Основні положення: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 28.09.2018 № 260. URL: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2019/03/V229-2018.pdf

Про будівельні норми: Закон України від 05.11.2009 р. 1704-VI у редакції від 03.04.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1704-17#Text (дата звернення 02.12.2021 року).

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 і від 29 червня 2021 р. № 677: постанова Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2021 р. № 954. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/954-2021-%D0%BF#Text (дата звернення 01.12.2021 року).

Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2: постанова Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року №1236 у редакції від 08.11.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1236-2020-%D0%BF#Text (дата звернення 04.12.2021 року).

Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 р. №580-VIII у редакції від 08.08.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text (дата звернення 04.12.2021 року).

Шестак Л. В. Сутність та значення попередження як виду адміністративного стягнення. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали ІV Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів, (Чернігів, 17-18 травня 2017 р.). Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. С. 95-98.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-21

Як цитувати

Шестак, Л., & Канаєва, В. (2023). Проблеми адміністративної відповідальності за порушення карантинних обмежень. Aктуальні проблеми юридичної науки та практики, (1 (7), 13–20. вилучено із http://aplsp.stu.cn.ua/article/view/277530

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО